Tank med et OK Benzinkort

OK støtter sporten.

Hver gang du tanker med dit OK kort, støtter du din lokale forening.

Seriøst IT-udstyr

Vi levere alt inden for IT og tilbehør, desuden Hjemmesider, webshops og hosting.
Kontakt os og hør mere
Tlf: 62671757

Sparekassen Sjælland-Fyn

Sparekassen Sjælland-Fyn er en professionel sparekasse, der støtter op om det lokale erhvervsliv. Vi kombinerer vores lokale indsigt og nærhed med en kompetent rådgivning og sparring.

  • OK støtter sporten.
Hver gang du tanker med dit OK kort, støtter du din lokale forening.
  • Vi levere alt inden for IT og tilbehør, desuden Hjemmesider, webshops og hosting. Kontakt os og hør mereTlf: 62671757
  • Sparekassen Sjælland-Fyn er en professionel sparekasse, der støtter op om det lokale erhvervsliv. Vi kombinerer vores lokale indsigt og nærhed med en kompetent rådgivning og sparring.

Generalforsamling 2020

Hermed indkaldes til generalforsamling i

Sdr. Nære Håndbold

 
Tirsdag d. 15.09.2020 kl. 19.30 i Cafeteriet i Årslevhallen.
 
Som det ses på nedenstående dagsorden, så mangler vi et medlem til vores bestyrelse. Vi håber at se medlemmer samt forældre til spillende børn til generalforsamlingen, så vi kan få valgt et medlem. Tag fat i den nuværende bestyrelse, og hør hvordan DU kan hjælpe med at fortsætte den gode udvikling i SNIF Håndbold.
 
Dagsorden ifølge vedtægter:
1) Valg af dirigent
2) Årsberetning
3) Årsregnskab 2019/2020
4) Budget 20/21
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg i henhold til § 13 (Afdelingerne)
a) Kasseren er på valg i lige år – kasseren ønsker at udtræde af bestyrelsen og der skal derfor vælges en ny kasser
b) Bestyrelsesmedlem Ane Kofoed-Toft er på valg – ønsker desværre ikke genvalg
    Der skal vælges 1 nyt bestyrelsesmedlem
h) Suppleanter, 2 stk. på valg hvert år.
i) Revisor på valg ulige år, så ikke i år.
8) Eventuelt
 
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til Martin på mail: formand.snif@gmail.com 
 
Vel mødt!