Sport & Profil

Sport & Profil er et selvstændigt firma, som tilbyder totalløsninger indenfor profil- og erhvervsbeklædning, gave- og reklameartikler samt sportsbeklædning. Sport & Profil har deres kontor/showroom placeret på Holkebjergvej 75, 5250 Odense SV.

Tank med et OK Benzinkort

OK støtter sporten.

Hver gang du tanker med dit OK kort, støtter du din lokale forening.

Seriøst IT-udstyr

Vi levere alt inden for IT og tilbehør, desuden Hjemmesider, webshops og hosting.
Kontakt os og hør mere
Tlf: 62671757

Carlsberg sportsfond

Carlsberg Sportsfond lægger særlig vægt på at give bevillinger, der kommer mange til gode, f.eks. et fodbold- og håndboldmål, holdtrøjer, en skaterrampe o. lign.

FOMO forsikringsforening.

FOMO er en forsikringsforening. Vi blev stiftet i 1963, med det formål, som forbruger, at spare forsikringsudgifter. FOMO er en selvstændig forsikringsforening med egne vedtægter og egen præmiepolitik.

Sparekassen Fyn

Sparekassen Fyn er en professionel sparekasse, der støtter op om det lokale erhvervsliv. Vi kombinerer vores lokale indsigt og nærhed med en kompetent rådgivning og sparring.

  • Sport & Profil er et selvstændigt firma, som tilbyder totalløsninger indenfor profil- og erhvervsbeklædning, gave- og reklameartikler samt sportsbeklædning. Sport & Profil har deres kontor/showroom placeret på Holkebjergvej 75, 5250 Odense SV.
  • OK støtter sporten.
Hver gang du tanker med dit OK kort, støtter du din lokale forening.
  • Vi levere alt inden for IT og tilbehør, desuden Hjemmesider, webshops og hosting. Kontakt os og hør mereTlf: 62671757
  • Carlsberg Sportsfond lægger særlig vægt på at give bevillinger, der kommer mange til gode, f.eks. et fodbold- og håndboldmål, holdtrøjer, en skaterrampe o. lign.
  • FOMO er en forsikringsforening. Vi blev stiftet i 1963, med det formål, som forbruger, at spare forsikringsudgifter. FOMO er en selvstændig forsikringsforening med egne vedtægter og egen præmiepolitik.
  • Sparekassen Fyn er en professionel sparekasse, der støtter op om det lokale erhvervsliv. Vi kombinerer vores lokale indsigt og nærhed med en kompetent rådgivning og sparring.

Side 1 af 2  > >>

Opråb

Vi vil gerne komme med en stor appel til alle vores medlemmer og til forældre i vores håndboldklub. For at kunne drive en sådan forening, så kræver det nogle frivillige, hvis ikke vi har nogle frivillige, så har vi ikke nogen håndboldklub. Lige nu består bestyrelsen af 3 personer, og vi kan ikke alene drive denne klub. Vi har derfor brug for – hvis børn og voksne stadig skal kunne spille håndbold her i byen – at nogen melder sig til bestyrelsen som kasserer og medlem. Man behøver ikke at kunne en masse om håndbold, men bare have interessen for at støtte det foreningsliv som vores børn er en del af. Tag fat i den nuværende bestyrelse, og hør hvordan DU kan hjælpe med at fortsætte den gode udvikling i SNIF Håndbold.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i SNIF Håndbold


Tirsdag d. 18/09-2018 kl. 19.30 i Cafeteriet


Da der ikke blev valgt en ny kasserer på den ordinære generalforsamling, så indkaldes der til en ekstraordinær.

 

Dagsorden ifølge vedtægter:

 

b) Kasserer på valg – vi ønsker meget at finde en lokal kasserer

c) Der skal vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer

h) Suppleanter, 2 stk. på valg hvert år.

   Heidi Møller og Alexia Pedersen
i) Revisor 1 på valg ulige år
j) Revisor 2 på valg lige år

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling i SNIF Håndbold

Torsdag d. 06/09-2018 kl. 20 i Cafeteriet


Der blev på den ordinære generalforsamling ikke valgt en ny kasserer og ifølge vedtægterne skal kassereren vælges på generalforsamling, så der indkaldes derfor til en ekstraordinær generalforsamling inden for de næste 4 uger.

 

Dagsorden ifølge vedtægter:


1)    Valg af dirigent

Helle Porse blev valgt til dirigent


2)    Årsberetning

  Formanden fremlagde sin årsberetning som efterfølgende blev godkendt

Formandens beretning

Jeg vil gerne starte med at takke alle de frivillige, trænere, ledere og øvrige bestyrelsesmedlemmer der sammen har fået hverdagen til at fungere og som binder vores aktiviteter sammen. I fortjener alle et stort skulderklap. - Uden jer ingen forening!

 

Forening og medlemmer:

VI har desværre været ramt af nedgang i vores medlemstal. Dette skyldes primært at vi på senior siden er gået fra 2 dame- og herrehold til kun et. Vi oplever dog en stigning i vores børne- og ungdomshold. Vi har forsøgt at styrke vores samarbejde/holdfællesskab i vores ungdomsafdeling, således vi stadigvæk har kunne holde ungdommen til at spille håndbold her i byen.

 

Derudover har vi startet en ny aktivitet på senior siden, håndboldfitness, som vi håber kan bringe nogle af de gamle såvel som nye spiller til klubben – tag godt imod det.

 

Arrangementer:

Vi skal gøre status over foreningsåret og over vores arrangementer. VI har i år valgt at fokusere på de arrangementer som før har givet det største overskud og gået all ind på disse. Derfor er der måske nogle mindre arrangementer, som vi før har lavet, ikke er blevet. Dette er gjort for at styrke de ressourcer vi har til rådighed og bruge dem bedst muligt. VI har derfor haft fokus på 3 gamle arrangementer og startet et nyt.

 

Banko – gik meget vel som sidste år. Kæmpe stor tak til alle frivillige, samt sponsorer for at bakke op om vores årlige banko endnu engang. VI håber at vi kan få yderligere hjælp til næste år.

 

Store kagedag – et nyt arrangement vi har startet op, som kun lige er begyndt. Der skal lyde en kæmpe tak til vores bager i byen, som i forvejen støtter klubben utrolig meget, for at igen at yde et kæmpe bidrag og indsats til dette arrangement. Bageren har sponsoreret hele arrangementet, således at billetprisen ubeskåret er gået til SNIF håndbold. Der er allerede nu planlagt næste store kagedag.

 

Flyers – Dette er et arrangement der er startet af vores bager i byen og som sidste år har spredt sig til andre sponsorer. Hvis ikke vi havde haft så stor interesse fra byen og andre af byens forretninger, så havde vores økonomi set helt anderledes ud. En stor tak til alle frivillige som sammen hjælper med at få delt disse flyers ud, vi kan dog altid bruge flere hænder - så kom endelig.

 

Julekalender: En tilbagevendende tradition som desværre ikke gav lige så meget sidste år som det plejer. Vi forsøger at være mere skarpe på datoen næste år, så der er endnu flere der både kan sælge og købe disse julekalendere.

 

Økonomi:

Det skal ikke være nogen hemmelighed at nedgangen i vores kontingent rammer os i år. Dog har vi haft fremgang i vores sponsor afdeling – hvor vi må sige at Martin som sponsoransvarlig virkelig har formået at løfte denne opgave.

 

Afslutningsvis

Til slut vil jeg sige tusind tak for 2 gode og udfordrende år som bestyrelsesformand. Grundet private årsager vælger jeg at trække mig som formand. Jeg vil dog benytte denne lejlighed til at sige tusind til alle i bestyrelsen for det kæmpe stykke arbejde i lægger i at holde klubben i live hver eneste dag.

 

En særlig Tak til Helle Porse som har holdt mig oven vande igennem de sidste 2 år. Jeg har igennem de sidste 2 år set en helt ny side af Helle og jeg må blot konstatere at havde der ikke været en Helle, så ved jeg ikke hvor klubben havde været i dag. Hun får min varmeste anbefaling til formandsposten, som hun egentlig har besiddet sammen med mig de sidste 2 år. Kæmpe respekt fra mig til hele bestyrelsen, frivillige, sponsorer, trænere og ledere der hver dag får klubben til at hænge sammen.

 

Maiken Vistisen


3)    Årsregnskab 17/18

  Kassereren fremlagde regnskab som efterfølgende blev godkendt
4)    Budget 18/19

  Kassereren fremlagde budget som efterfølgende blev godkendt
5)    Behandling af indkomne forslag

      Der var ingen indkomne forslag

6)    Valg i henhold til § 13 (Afdelingerne)


a)      Formand på valg ulige år – formanden ønsker at udtræde af      bestyrelsen og der skal derfor vælges en ny formand

Formanden takkede af og pegede på næstformand Helle Porse, som herefter blev valgt som ny formand

b)     Kasserer på valg – vi ønsker meget at finde en lokal kasserer

Der var ingen på generalforsamlingen som ønskede at være kasserer, så der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling

c)      Der skal vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer

        Der var hellere ikke nogen der ønskede at være medlem af bestyrelsen

h)     Suppleanter, 2 stk. på valg hvert år.

        Heidi Møller og Alexia Pedersen
i)      Revisor 1 på valg ulige år
j)      Revisor 2 på valg lige år

7)    Eventuelt

Efterlysning

Bestyrelsen i SNIF håndbold vil gerne bringe en efterlysning.


Vi mangler i høj grad flere hænder til at løfte vores bestyrelsesarbejde. Pt. er vi 4 medlemmer. Vores mål er til stadighed at være 7 medlemmer, så vi efterlyser 3 medlemmer, som vil være med til at gøre SNIF til en endnu driftigere og succesrig klub.

Det ene medlem kunne vi godt tænke os, tog sig af Facebook, hjemmeside, korrespondance og andre opgaver i den stil. De andre medlemmer har vi endnu ikke lagt os fast på, hvilke opgaver de kan have ansvaret for, men lytter gerne til kompetencer og interesser. Herefter vil vi forsøge at passe det ind med de opgaver som de andre medlemmer allerede har.

Rigtig mange opgaver skal løses, så vi gør vores yderste for at opgaverne er selvvalgte, da vi er af den overbevisning, at dette er den bedste måde at få opgaverne løst på. Vores mødeinterval er ca. 1 gang om måneden og varigheden af bestyrelsesmødet er omkring 2 timer. Herudover forsøger vi at holde en arbejdsdag på nogle timer en gang imellem, således at vi kan komme til bunds i nogle af de opgaver som måtte ligge, det være sig stævner, arrangementer eller lignende.

Så sidder du nu og er nysgerrig, har spørgsmål eller andet, så er du meget velkommen til at kontakte næstformand Helle Porse på tlf. 2624 3901 eller mail naestformand.snif@gmail.com.

 

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i SNIF Håndbold


Torsdag d. 06/09-2018 kl. 20 i Cafeteriet


Som det ses på nedenstående dagsorden, så mangler vi i den grad folk til bestyrelsen, så vi håber at se alle medlemmer samt forældre til spillende børn. Tag fat i den nuværende bestyrelse, og hør hvordan DU kan hjælpe med at fortsætte den gode udvikling i SNIF Håndbold.

 

Dagsorden ifølge vedtægter:


1) Valg af dirigent
2) Årsberetning
3) Årsregnskab 17/18
4) Budget 18/19
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg i henhold til § 13 (Afdelingerne)
a) Formand på valg ulige år – formanden ønsker at udtræde af bestyrelsen og der skal derfor vælges en ny formand

b) Kasserer på valg – vi ønsker meget at finde en lokal kasserer

c) Der skal vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer

h) Suppleanter, 2 stk. på valg hvert år.

   Heidi Møller og Alexia Pedersen
i) Revisor 1 på valg ulige år
j) Revisor 2 på valg lige år
7) Eventuelt

Opstart af ny sæson

Så er vi ved at være klar til opstart af den nye sæson 2018/2019. Vi starter igen i uge 33. Kig under fanen HOLD, for at se træningstider, trænere mv. for de enkelte hold. I er også velkomne til at kontakte én af undertegnede:

Martin 2630 0454

Ane 2047 1202

Helle 2624 3901

Opråb til børn og unge

Hej alle piger og drenge

Kom og ha det sjovt i hallen om tirsdagen og torsdagen. Vi spiller håndbold og det er rigtigt sjovt. 

Vi kunne godt bruge nogle flere spillere på de forskellige årgange, så kom og vær med. Træningstider for de enkelte årgange kan du finde her på vores hjemmeside.

Er vi spillere nok er vi også med i turnering og spiller stævner.

Du er velkommen til at prøve at komme til træning nogle gange for at se om du synes det er sjovt. Det koster ikke noget at prøve de første 14 dage.

Vi glæder os til at se dig.

Hvis dine forældre har nogle spørgsmål er de velkomne til at ringe til os.

Martin (ungdomsformand)         tlf.: 2630 0454

Foreningens behandling af personoplysninger

Foreningerne er også omfattet af den  nye lov om personfølsomme oplysninger. Derfor har SNIF håndbold lavet en privaltlivspolitik, som omhandler vores brug af personoplysninger.

Tryk på læs mere, så kan du læse vores privatlivspolitik 

Træning for sæson 2018/2019

For sæsonen 2018/2019 tilbyder vi træning for følgende hold:

U4, U5, U6, U7 mix

U8 mix

U10 drenge og piger

U12 drenge og piger

U14 drenge og piger

U16 drenge og piger

U18 piger (holdfællesskab Odense Midtfyn)

Seniorer damer og herre

Træningstider er endnu ikke fastlagt, men vil blive meldt ud inden sommerferien, når vi har styr på, hvor mange hold vi har på de forskellige årgange og ved hvem der kan/skal træne sammen. Træningsdage er fortsat tirsdage og torsdage. Der vil blive rettet til under Info om hold, når vi ved mere.

Portræt af SNIF håndbold

 

Radio Diablo har sammen med Faaborg-Midtfyn lokalradio lavet et portræt af vores håndboldklub.

Programmet kan høres på www.faaborgmidtfynlokalradio.dk på onsdag den 31. januar kl. 21-22. Der vil blive snakket både fortid, nutid og fremtid for klubben. Så lyt med og hør om det er helt tosset det som bliver sagt om klubben